Індивідуальний план роботи під час карантину

(06.04.2020 – 24.04.2020)

Ливки Мирослави Миколаївни, вчителя інформатики

Негровецького НВК І-ІІІ ст.ім.В.Росохи

№ з/п Дата Зміст роботи Години роботи Примітки
1 07.04 (Вівторок ) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Величини логічного типу, операції над ними.» для учнів 8 класу (І гр.) 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Поняття моделі даних, БД,СКБД»для учнів 9-х класів 3. 3. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00-10.00 Група (Viber) На сайті НВК (Дистанційне навчання інформатика)
10.00-12.00
2 08.04 (Середа) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч.. Цикли з лічильником. Тематичне оцінювання. » для учнів 5-х класів; 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Практична робота №8.Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч.» для учнів 7-го класу; 3. Підготовка конспектів уроків з теми «Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів» для учнів 10-х класів; 4. Підготовка конспектів уроків з теми «Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах. Основні джерела і шляхи реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого доступу до відомостей та програмного коду.» для учнів 11 класу 5. Підготовка конспектів уроків з теми «Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.» для учнів 8-го класу (І гр.) 6. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 Група (Viber) На сайті НВК (Дистанційне навчання інформатика)
5 09.04 (Четвер) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози.» для учнів 11 класів (А) 2. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00-10.00 Група (Viber) На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
6 10.04 (П’ятниця ) 1. 1.Підготовка конспектів уроків з теми «Розв’язування задач з алгоритмічними структурами повторення та розгалуження. Практична робота 7» для учнів 6-х класів; 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Класифікація зв’язків.» для учнів 9-х класів 3. Підготовка конспектів уроків з теми «Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.» для учнів 8-го класу (І гр.) 4. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 Група (Viber) На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
7 14.04 (Вівторок ) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.» для учнів 8 класу (І гр.) 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з БД в середовищі СКБД.» для учнів 9-х класів 3. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00 -09.45 10.00 -10.45 Група (Viber), На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
8 15.04 (Середа) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Цикли з умовою.» для учнів 5-х класі. 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Опис моделей у середовищі програмування.» для учнів 7-го класу; 3. Підготовка конспектів уроків з теми «Програмні засоби обробки документів та інформації. Види систем обробки текстів. Комунікаційні технології.» для учнів 10-х класів; 4. Підготовка конспектів уроків з теми «Технічні засоби добування інформації. Програмні засоби добування інформації.» для учнів 11 класу 5. Підготовка конспектів уроків з теми «Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.» для учнів 8-го класу (І гр.) 6. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 09.00-09.45 10.00 -11.00 Група (Viber), На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
9 16.04 (Четвер) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки різних видів заходів захисту. Основні принципи побудови системи безпеки інформації в автоматизованій системі.» для учнів 11 класів (А) 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Практична робота №3. Створення та пересилання документів.» для учнів 10-х класів 3. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 09.00-09.45 10.00 -11.00 Група (Viber), На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
10 17.04 (П’ятниця ) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі.» для учнів 6-х класів; 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення БД в середовищі СКБД. Практична робота 14» для учнів 9-х класів 3. Підготовка конспектів уроків з теми «Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення.» для учнів 8-го класу (І гр.) 4. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00 –08.45 09.00 -10.00 Група (Viber), На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
11 21.04 (Вівторок ) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми» для учнів 9-х класів 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.» для учнів 8-го класів (І гр.) 3. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00-10.00 10.00-11.00 Група (Viber), На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
12 22.04. (Середа) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Складання програм з повторенням у середовищі Скретч. Практична робота 7.» для учнів 5-х класів 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Підсумковий урок з теми «Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації». Контрольна робота.» для учнів 10-х класів 3. Підготовка конспектів уроків з теми «Створення ігрового проекту.» для учнів 7-го класу ІІ гр. 4. Підготовка конспектів уроків з теми «Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Закони України та інші нормативно- правові акти, що регламентують відносини суб'єктів в інформаційній сфері та захист інформації.» для учнів 11-го класу Ігр. 5. Підготовка конспектів уроків з теми «Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.» для учнів 8-го класу Ігр. 6. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00- 09.00 09.00-10.00 10.00 -11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 Група (Viber), На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
13 23.04 (Четвер) 1. Підготовка конспектів уроків з теми «Основні захисні механізми, які реалізуються в рамках різних заходів і засобів захисту.» для учнів 11-го класу Ігр. 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Цикл з передумовою» для учнів 8-го класу І гр.; 3. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00-09.00 Група (Viber), На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
14 24.04 (П’ятниця ) 1. .Підготовка конспектів уроків з теми «Створення програмних проектів методом поділу задачі на під задачі. Практична робота 8» для учнів 6-х класів; 2. Підготовка конспектів уроків з теми «Сортування, пошук і фільтрація даних. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних. Практична робота 15» для учнів 9-х класів; 3. Підготовка конспектів уроків з теми «Цикл з лічильником.» для учнів 8-го класу І гр.; 4. Розміщення завдань у соціальній мережі Viber 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 Група (Viber) На сайті НВК, (Дистанційне навчання інформатика)
Кiлькiсть переглядiв: 152

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.