Індивідуальний план роботи під час карантину

( 12.03 – 03.04. 2020)

вчителя біології Бродюк Віолети Юріївни

Дата Зміст роботи Час роботи Примітки
1 12. 03 1. Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації навчальних занять за допомогою дистанційних технологій у 5-11-х класах закладів загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році 2.Робота із шкільною документацією (шкільні журнали). Корекція календарно – тематичного планування. 3. Розробка та розсилка завдань для учнів 10 класів з біології. Тема. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів. 4. Співпраця з батьками учнів з питань організації контролю за виконанням учнями завдань дистанційного навчання в групі Viber. 8. 00 – 9.30 09.30 –11.00 11. 00 -13.00 13. 00 -15.00 https://drive.google.com/file/d/1mjysXj0t-HE48IDDODlFP_R0xAbB3ArV/view Презентація https://naurok.com.ua/test/biologiya
2 13. 03 1. Розробка та розсилка завдань для учнів 9-х класів з біології. (Viber, тел.режим) Тема. Розвиток еволюційних поглядів.Теорія Ч.Дарвіна 2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі(Viber, тел.режим) 3.Опрацювання фахової та методичної літератури 8. 00 – 10. 00 10. 00 – 12. 00 12. 00 – 14. 00 https://www.youtube.com/watch?v=1tlo2-P_oL0&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=94 Онлайн-тести від «На Урок»: https://naurok.com.ua/test/biologiya
3 16. 03 1. Упорядкування папки самоосвіти 2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі(Viber, тел.режим) 3. Розробка та розсилка завдань для учнів 5-х класів з природознавства. Тема. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів 6 клас. Біологія Тема. Способи класифікації рослин 4.. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 8. 00 – 09.00 09. 00 – 11. 00 11. 00 – 13. 00 13.00 –14.00 Презентація https://naurok.com.ua/test/biologiya. ttps://naurok.com.ua/test/biologiya
4 17. 03 1. Планування перегляду телеуроків 2. Розробка та розсилка завдань для учнів 9-х класів з біології. Тема. Роль палеонтології,молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції 3. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі (Viber, тел.режим) 4. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 8. 00 – 09.00 09. 00 – 11. 00 11. 00 – 12.00 13.00 –14.00 Перегляд відео уроків https://naurok.com.ua/test/biologiya. Онлайн-тести від «На Урок»: https://naurok.com.ua/test/biologiya
5 18.03 1.Підготовка дидактичних карток з біології для 6 класу 2. Розробка та розсилка завдань для учнів з біології. 6 клас. Тема. Водорості. Лабораторне дослідження10.Будова зелених нитчастих водоростей 10 клас. Тема.Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його організація 5 клас. Природознавство Тема. Різноманітність організмів: Рослини,Тварини 3.Робота з документацією, корекція календарно – тематичного планування 8. 00 – 10.00 10. 00 – 13. 00 13. 00 – 14. 00 https://naurok.com.ua/test/biologiya Онлайн-тести від «На Урок»: https://naurok.com.ua/test/biologiya https://naurok.com.ua/test/biologiya Онлайн-тести від «На Урок»: https://naurok.com.ua/test/biologiya
6 19.03 1. Перевірка учнівських тестових завдань (6 ,10 класи) 2.Розробка та розсилка завдань для учнів 10-х класів з біології. ТЕМА. Каріотип людини та його особливості 3. Підготовка матеріалів дидактичних з біології для учнів 9-10класів. 4.Перегляд вебінару «Неперервна освіта учнів , вихованців у віддаленому режимі(під час карантинних заходів)» 8. 00 – 11. 00 11. 00 – 12. 00 12. 00 – 13. 00 https://naurok.com.ua/test/biologiya Онлайн-тести від «На Урок»: https://naurok.com.ua/test/biologiya http://www.soippo.edu.ua/index.php
7 20.03 1. Проведення моніторингу за виконанням учнями завдань дистанційного навчання. 2.Розробка та розсилка завдань для учнів 9-х класів з біології. Тема. Еволюція людини. Етапи еволюції людини 3. Розробка нестандартнихуроків у 9 класі 4. .Перегляд вебінару «Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших онлайн ресурсів» на сайті «НаУрок» 8. 00 – 10.00 10. 00 – 12. 00 12. 00 – 13. 00 13.00-14.00 Перегляд відео уроків https://www .youtube .com/watch? v=MiHtIy4I HAM&list =PLR8 wzszIquej IUA6 YYXCIs WaAug9 VDvTG Презентація . Онлайн-тести від «На Урок»: https://naurok.com.ua/test/biologiya
8 23.03 1. Розробка дидактичних матеріалів з біології для учнів 9 класу 2. Розробка та підбір матеріалів до тематичної перевірки знань школярів (6,9,10 класи) 3.Оформлення матеріалів самоосвіти 4. Перегляд вебінару: Використання можливостей «На Урок» для дистанційного навчання 8. 00 – 10.00 10. 00 – 12. 00 12. 00 – 13. 00 13.00 –14.00 https://vseosvita.ua/webinar/prakticni-poradi-sodo-organizacii-distancijnogo-navcanna-pid-cas-karantinu-163.html
9 24.03 1. Розробка матеріалів для уроків біології у 6 класі 2.Підготовка матеріалів до контрольних робіт у 10 класі біології 3.Робота з документацією, корекція календарно – тематичного планування. 4. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 8. 00 – 09.00 09. 00 – 11. 00 11. 00 – 12. 00 12.00 –14.00 Перегляд відео уроків https://www .youtube .com/watch? v=MiHtIy4I HAM&list =PLR8 wzszIquej IUA6 YYXCIs WaAug9 VDvTG
10 25.03 1. Упорядкування гербарних зразків з біології 2. Розробка матеріалів для уроків біології у 10 класі 3. Ознайомлення з новими інтерактивними вправами. 4. Догляд за кімнатними рослинами кабінету 8. 00 – 10.00 10. 00 – 12. 00 12. 00 – 13. 00 13.00-14.00
11 26.03 1.Систематизація матеріалів. 2. Підбір матеріалу до заходів Тижня природничих наук

1. 3. Самоосвітня робота в мережі Інтернет

4. Перегляд вебінару «Використання онлайн – тестів у роботі з батьками»
8. 00 – 09.00 09. 00 – 11. 00 11. 00 – 12. 00 12.00 –14.00 Сайт «На Урок»
12 27.03 1.Підбір відеоматеріалів до уроків 2. Розробка презентацій до уроків біології (10 клас) 3. Підготовка дидактичних карток з біології для 9 класу 4.Опрацювання фахової літератури. 8. 00 – 09.00 09. 00 – 11. 00 11. 00 – 13. 00 13.00 –14.00 Перегляд відео уроків
13 30.03 1. Робота зі шкільною документацією , корекція календарно – тематичного планування 2. Розробка та розсилка завдань для учнів 6 класу з біології Тема. Мохи. Лабораторне дослідження11. Будова моху 5 клас. Природознавство Тема. Різноманітність організмів:Гриби,Бактерії 3. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим) 8. 00 – 10.00 10. 00 – 13.00 13. 00 – 14. 00 Перегляд відео уроків https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&in dex=1 Презентація https://naurok.com.ua/test/biologiya Тестовізавдання https://course.besmart.study/course/z... Онлайн-тести від «На Урок»: https://naurok.com.ua/test/biologiya
14 31.03 1. Перевірка учнівських тестових завдань (5-6 класи) 2.Підготовка конспектів уроків 3.Розробка та розсилка завдань для учнів 9класу з біології Тема. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя 4. Самоосвітня робота в мережі Інтернет 8. 00 – 09.00 09. 00 – 10. 00 10. 00 – 12. 00 12.00 –14.00 Перегляд відео уроків Презентація https://naurok.com.ua/test/biologiya
15 01.04 1.Робота із шкільною документацією 2.Розробка та розсилка завдань для учнів з біології. 6 клас ТЕМА. Папороті,хвощі,плауни Лабораторне дослідження12. Будова папоротей. 10 клас Тема. Позахромосомна спадковість спадковість людини 5 клас. Природознавство Тема. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів,тварин (практичне заняття) 2.Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber, тел.режим) 3. Розробка дидактичних матеріалів для учнів 5-го класу 4.Перегляд вебінару: Інтерактивне читання як засіб мотивації школярів до навчання (відбувся12 березня) 8. 00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 –13.00 13.00-14.00 14.00 Перегляд відео уроків https://www.youtube.com/watch?v=ZlXgQI5_sks&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=68 6 клас,10 клас Презентація https://naurok.com.ua/test/biologiya Тестовізавдання https://course.besmart.study/course/z... 5 клас https://naurok.com.ua/test/biologiya
16 02.04 1. Проведення моніторингу за виконанням учнями завдань дистанційного навчання. 2.Перевірка учнівських тестових завдань (6, 10 класи) 3.Розробка та розсилка завдань для учнів 10 класу з біології. Тема. Закономірності мінливості 4.Опрацювання додаткової науково- популярної літератури для підвищення теоретичного та наукового рівня. 8. 00 – 10.00 10. 00 – 11. 00 11. 00 – 13. 00 13.00 –14.00 Презентація https://naurok.com.ua/test/biologiya
03.04. 1.Розробка та розсилка завдань для учнів 9-класів з біології. Тема. Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти». 2. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують допомоги під час навчання в дистанційній формі з біології (Viber) 3.Самоосвітня робота в мережі Інтернет 4.Перегляд вебінару«Використання елементів ТВВЗ – педагогіки на уроках біології» (відбувся 31 березня ) 8. 00 – 10.00 10.00 – 12.00 12.00 –13.00 13.00 –14.00 https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=FgCw9pBmMM4&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=MiHtIy4IHAM&list=PLR8wzszIquejIUA6YYXCIsWaAug9VDvTG&index=1 Тестовізавдання https://course.besmart.study/course/z...
Кiлькiсть переглядiв: 191

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.