ЗВІТ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

директора Негровецького НВК І-ІІІ ст. ім. В.Росохи

Яреми Василя Васильовича

за 2019-2020 навчальний рік

Діяльність Негровецького НВК І-ІІІ ст..ім.В.Росохи у 2019 – 2020 навчальному році була спрямована на впровадження нового Державного стандарту початкової освіти – Нової української школи та загальної середньої освіти.

Перед колективом було поставлено такі завдання:

1. Забезпечення утвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку суспільства: розвитку української державності.

2. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.

3. Продовження роботи щодо забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами початкової та загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.

4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.

5. Формування національної самосвідомості учнів, їх соціального, комунікативного потенціалу та реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнів.

6. Подальше впровадження моніторингу якості освіти.

На виконання Закону України «Про основні засади державної мовної політики» навчання в НВК здійснювалось виключно державною (українською) мовою.

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у 2019-2020 навчальному році забезпечувало 56 педагогічних працівників .

З них:

-вчителів – методистів - 1 (2 %)

-старших вчителів - 10 (18 %)

-вчителів вищої категорії - 27 (48 %)

-вчителів І категорії - 9 (16 %)

-вчителів ІІ категорії - 9 (16%)

-спеціалістів - 6 (11 %)

- базова вища - 1(2 %)

- молодших спеціалістів - 4 (7 %)

Збереження контингенту

На початок навчального року мережа мала такий вигляд:

Груп ЗДО – 1

Дітей - 30

Класів – 17

Учнів – 293 у 1-4 их – 101 учнів;

у 5-9 их – 130 учнів ;

у 10-11 их – 63 учні.

Разом - 323

Аналіз причин руху учнів свідчить, що всі переведення зумовлені зміною місця проживання родин учнів і пов'язана з їх переїздами та вступом учнів до коледжів та училищ після 9 класу.

Педагогічним колективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.). З 33 випускників НВК ІІ ступеня (2018-2019 н.р.) в поточному навчальному році продовжили навчання всі учні в ЗЗСО.

5 учнів з 16-ох випускників 11 класу вступили до вищих навчальних закладів.

У НВК протягом кількох років діє система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації НВК ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, раді профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. В НВК 1 раз на місяць проводяться засідання ради профілактики.

За результатами навчального року причини пропусків занять:

через хворобу – 10,4 %

За поясненням батьків – 6,3%

В 2020-2021 навчальному році мережа очікується в такому вигляді:

1-4 класи : кількість класів – 6; кількість учнів – 105.

5-9 класи : кількість класів – 7 ; кількість учнів – 120.

10 – 11 класи : кількість класів – 3; кількість учнів – 62.

Всього : 1-11 класи – 16; учнів – 287 .

ЗДО : груп – 1; дітей – 30.

Виконання програми з охоплення дітей дошкільною освітою.

Показник охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку станом на червень 2020 року – 22 дітей (100%).

Кількість дітей, які підуть з 1 вересня 2020 року в перший клас – 22.

2019-2020 навчальному році в ЗДО було залучено 30 дітей в одній групі .

Це стало можливим після прийняття рішення про реорганізацію Негровецької ЗОШ І-ІІІ ступенів в Негровецький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені Василя Росохи.

Навчально-матеріальна база.

З метою належної підготовки до нового 2020-2021 навчального року проводиться :

- поточний ремонт всіх класних приміщень та кабінетів (побілка стін та фарбування підлог та дверей;

- поточний ремонт коридорів всіх корпусів школи (побілка стін, фарбування підлог та панелей);

- поточний ремонт їдальні (побілка та фарбування);

- поточний ремонт вхідних сходів (викладання плитки).

- поточний ремонт кочегарки (очистка печі та побілка стін).

Навчально-матеріальна база знаходиться в задовільному стані та готова до прийому дітей у новому 2020-2021 навчальному році.

Аварійними є їдальня.

Проблемою НВК є нестача навчальних приміщень . Тому в 2011 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на продовження будівництва школи, яка пройшла державну експертизу. В 2013 році було проведено тендерні процедури на ІІ чергу будівництва школи. В 2014 року розпочато будівництво школи на що з обласного бюджету виділено 500 тис.грн. Будівництво планувалось продовжувати в 2016 та 2017 роках з державного бюджету. На жаль у зв’язку з нестачею коштів будівництво відтерміновується.

В наявних навчальних приміщеннях функціонує 5 навчальних кабінетів, які відповідають положенню про навчальні кабінети, а саме кабінети фізики, хімії, біології, математики та інформатики.

Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з особливими освітніми потребами

Не можнавимагати від дитини неможливого – до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по різному.

В.Сухомлинський

В Негровецькому НВК І-ІІІ ст. ім. В. Росохи протягом 2019-2020 н. р. навчалося сім учнів з особливими освітніми потребами, а саме: Рошинець Василь ( ЗПР) навчався в 1-Б класі, ассистент вчителя – Кінаш О. В.; Ковач Роман (ЗПР та глухота) навчався в 2-Б класі, ассистент вчителя – Сідей В. С.; Субота Василь (ЗПР) та Конар Іван (інтелектуальне порушення) навчались в 5-Б класі, асистент вчителя- Беля В.В.; Бобик Іван учень 6-Б класу(інтелектуальне порушення), асистент вчителя –Курильчик В. І..; Ворон Василь (ЗПР) та Іванішак Марія ( інтелектуальне порушення), навчалися у 9- Б класі, асистент вчителя – Сідей М. М. Всі учні навчалися за індивідуальною навчальною програмою згідно висновку про комплексну психолого - педагогічну оцінку розвитку дитини.

На початку навчального року на основі висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини для кожного з цих учнів було спеціально розроблено індивідуальний навчальний план та індивідуальну програму розвитку (ІПР),а також індивідуальний розклад уроків, із яким ознайомлено та узгоджено з батьками. Кожен вчитель - предметник, який працює з цими учнями, складали календарне планування згідно типових навчальних програм для учнів із ЗПР та інтелектуальним порушенням.

Аналіз спостереження за прогресом у розвитку дітей з особливими потребами, їхнім спілкуванням із здоровими дітьми, психологічних тестів свідчить, що всі діти з особливими потребами досягли у розвитку позитивних змін у різних сферах: діти стали прихильніше ставитися до оточуючих, зріс інтерес до навчальної діяльності в Іванішак Марії та Ворона Василя розвинулося мовлення, в Суботи Василя зросла пізнавальна активність. Діти стали частіше спілкуватися з ровесниками, ініціювати акти спілкування та активно відповідати на пропозиції, набули якостей цікавих і привабливих для спілкування партнерів. У Ковача Романа добре розвивається мовлення та успішно засвоює навчальний матеріал.

Кожна дитина за період перебування в інклюзивному класі, досягла власного прогресу, залежно від особливостей її психічного розвитку. Для деяких дітей – це високі об’єктивніпоказники вмінь та навичок, для інших – менш значні досягнення, однак достатнєпросування вперед. Вчитель також відіграє велику, а інколи і вирішальну роль у розв'язанні труднощів у навчанні в школі з інклюзивним навчанням, які нерідко виникають у дітей з особливими освітніми потребами. Тому, розуміння вчителем закономірностей розвитку і особливостей поведінки в діяльності цих дітей необхідно для того, щоб розробити правильний підхід і знайти ефективні прийоми, шляхи і методи навчання та корекції їх недоліку.

Спеціаліст, який працює з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку насамперед повинен пам’ятати:

ü У кожній дитині закладені можливості і здібності, які необхідно розкрити, підтримувати і розвивати.

ü Кожна дитина є унікальною особистістю.

ü Порушення інтелектуального розвитку – це порушення у сфері розуміння. Несприятливе оточення перетворює це на недолік, значить, це проблема оточення, а не хворого.

ü Дитина з порушенням інтелекту зростає і дорослішає,її життєвий цикл такий самий, як у інших людей.

ü Дитина з порушенням інтелектуального розвитку має можливість прожитии хороше і різноманітне життя. Давайте надамо їй цю можливість!

Важливим є сприймання НВК учнями з особливими освітніми потребами не тільки як джерела знань, а й як місця, де їм цікаво, де вони комфортно почуваються та можуть проявити свої здібності, відчути власну успішність і отримати необхідну підтримку. Наше завдання – зробити так, щоб кожен учень щодня йшов до школи не тільки тому, що «ПОВИНЕН», а й тому, що «ХОЧЕ» і «МОЖЕ» добре вчитися.

Робота з обдарованими учнями

Важливим напрямком у діяльності НВК була робота з обдарованими дітьми. Вчителі працювали над підвищенням ролі вчителя в роботі з обдарованими дітьми. З метою створення умов для підтримки обдарованих дітей, розвитку їх інтелектуального і творчого потенціалу, учні НВК залучалися до участі в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах.

Однією з важливих форм роботи з обдарованимидітьми є підготовка та участь у предметних олімпіадах та конкурсах.

І (шкільний) етап тривав з 12.10.2018 р. по 30.10.2018р. за завданнями, підготовленими вчителями. У І етапі взяли участь 97 учнів, уцілому І етап пройшов організовано. Складено графік олімпіад, створено журі для перевірки олімпіадних робіт та визначення переможців і призерів І етапу. Кількість учасників шкільних олімпіад дещо збільшилася порівняно з попередніми навчальними роками. Адміністрацією НВК було узагальнено матеріали, вчасно подано заявки на участь у ІІ (районному) етап учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсів.

ІІ (районний) етап учнівських олімпіад проходив на базі Міжгірської ЗОШ № 1. Вчителі НВК, які були залучені до роботи у складі журі районних предметних олімпіад та конкурсів, своєчасно з’являлися, об’єктивно підходили до оцінювання робіт учнів.

В районних етапах олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2019-2020 н.р. брали участь 43 учні НВК 6-11 класів, з них 10 учнів посіли призові місця , що складає 27.9 %: ІІ місце – 2 учні (9.3%), ІІІ місця – 8 учнів (18.6 %). Діти показали високий рівень навчальних досягнень з української мови та літератури (Красій Вікторія 9-Б клас – ІІ м., Стець Лілія 7 клас - ІІІ м.,) німецької мови (Красій Вікторія 9-Б клас-ІІ м., Конар Ольга 10-Б клас-ІІІ м.), математики (Росоха Тетяна 6-А клас –ІІІ м., Стець Ліля 7 клас - ІІІ м) трудового навчання (Попович Юлія 11 клас – ІІІ м.), географії (Шутак Ніка 10-Б клас – ІІІ м.), фізики (Стець Лілія – ІІІ м.), правознавства (Красій Вікторія 9- Б клас ІІІ м.).

Цього навчального року певна увага приділялася організації роботи щодо підготовки учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Так на районний етап конкурсу було подано 4 роботи. Переможцем конкурсу – захисту дослідницьких робіт стала: Самборин Любов Іванівна (Науковий керівник:Басараб М.Ю.), Колісник Євгенія Миколаївна стала призером конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН (науковий керівник: ЛебедєваО.Ю.), Ворон Максим Миколайович (науковий керівник: Попович Н.І.) та Стець Лілія Миколаївна (науковий керівник: Маханець О.М.). стали лауреатами конкурсу-захисту дослідницьких робіт МАН .

Навчальний рік Кількість переможців
Надано робіт на І етап Призери І етап (район) ІІ етап (область)
2013-2014 3 - -
2014-2015 4 1
2015-2016 3 2 1
2016-2017 4 4
2017-2018 2 2
2018-2019 2 1
2019-2020 4 2 1 учасник

Учні НВК брали участь у різних творчих конкурсах :

- Учениця 4-го класу Бродюк Дарина та учениця 5-А класу Савка Світлана стали призерами (ІІІ місце) ІІ районного) етапу XХ Міжнародного конкурсу з української мови та літератури ім.П.Яцика.;

- Учень 11 класу Самборин Іван сталв призером (ІІ місце) районного туру ХІХ Всеукраїнської конкурсу учнівської молоді «Обєднаймося брати мої» у номінації «Література»

- Росоха Анастасія, учениця 6 класу стала призером ( ІІІ місце ) районного етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

- Учениця 9-Б класу Самборин Любов стала призером ( ІІ місце ) районного етапу конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами» у номінації «Кращий вірш»

- Учениця 7 класу Самборин Кароліна стала призером (ІІ місце ) цього ж конкурсу у номінації «Кращий твір з образотворчого мистецтва»

- Самборин Кароліна стала призером (ІІ місце ) Всеукраїнського конкурсу ”Захисники України;історія та сьогодення”

- Конар Іванна –дипломом ІІІ ступеня за творчу роботу «Любіть Україну» у районному конкурсі «Знай і люби свій край»

- Сідей Марія, учениця 1 класу стала призером новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» та виставки-конкурсу «Український сувенір» за роботу «Новорічний ліхтарик»

- Учениця 5 класу Шутак Альбіна стала призером (ІІ місце) районного конкурсу «Знай і люби свій край» за роботу «Новорічна мишка»

- Росоха Тетяна – стала призером (ІІ місце) районного конкурсу «Знай і люби свій край» за роботу «Квіткове диво»

- Конар Іванна – стала призером (ІІ місце) районного конкурсу «Знай і люби свій край» за роботу «Казковий місяць

Отже, можна зробити висновок, що підготовка учнів до олімпіад та творчих конкурсів залишається на середньому рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

У 2019 – 2020 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою моніторингу якості підготовки до ЗНО. У листоді-грудні 2019 – 2020 навчального року було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 9,11 класів з української мови, історії України , математики , біології, хімії.

За підсумками 2019 – 2020 навчального року 293 учні 1 -11 класів НВК оцінені таким чином:

- 293 учні 1 -11 класів атестовані;

- 233 учні переведені до наступних класів;

- 30 учнів випущено з 9-го класу;

- 30 учнів випущено з 11-го класу;

- 40 учні нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

- 2 учні отримали свідоцтво з відзнакою.

За підсумками навчального року з 236 учнів 3 – 11 класів НВК закінчили навчальний рік з такими результатами:

• На високому рівні вчиться - 45 учнів, що складає 19,1 % від загальної кількості;

• На достатньому рівні - 70 учнів, що складає 29,7 % від загальної кількості.

• На середньому рівні - 121 учень, що складає 51,2 % від загальної кількості.

• 57 учнів 1-2-х класів оцінено вербально;

• якість знань становить 48.7 %;

Впровадження ІКТ у навчально-виховному процесі

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. У 2019-2020 навчальному році в НВК використовується 19 сучасних комп’ютерів.

Із них використовується:

- 3 – вчителями перших класів (НУШ)

- 1 - директором НВК для управлінської діяльності;

- 11 - у кабінеті інформатики

- 4 у навчальних кабінетах

Інформаційно – комунікаційні технології використовуються як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, завгоспа, медичної сестри.

Використання ІКТ в управлінській діяльності

1. Робота в освітній мережі ;

2. Розрахунок стажу роботи працівників;

4. Створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків;

5. Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)

6. Участь у форумах, чатах, конференціях;

7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;

8. Створення портфоліо педагогічних працівників;

9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Використання ІКТ у методичній роботі

1. Оформлення ділової документації;

2.Проведення контрольно — аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);

2. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

3.Оформлення атестаційних матеріалів;

4. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;

5. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, тощо);

6. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;

7. Оформлення стендів, інформаційних куточків;

8. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

9. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Використання ІКТ у психологічній роботі

1. Оформлення ділової документації;

2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;

3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик .

4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;

5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;

7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;

8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

Використання ІКТ у роботі вчителів

Більшість вчителів НВК мають вдома комп’ютер, які використовують для підготовки до занять

Всі вчителі НВК володіють навичками роботи з комп’ютером. При проведенні уроків педагоги використовують ППЗ (педагогічні програмні засоби) та мультимедійні презентації , готові тестові програми, у тому числі й з тести ДПА,ЗНО які є в електронних виданнях, а також тести, знайдені в Інтернеті.Важливе місце у роботі вчителів посідає використання й інші комп’ютерних програм: навчально-інформуючих (енциклопедії, електронні підручники, кінофільми); контролюючо-тестові програми, зокрема «MyTest»; графічний редактор Paint, програма презентацій PowerPoint,Exel.Вчителі НВК використовували ІКТ під час проведення відкритих уроків, виховних годин, семінарів.

З метою підвищення комп’ютерної грамотності використовуються різні форми роботи з педагогами. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.

Проводилися методичні тижні,тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;майстер – класи, на яких вчителі вчилися методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;педагогічні майстерні та наставництво, робота в парах, де педагоги спілкувалися та переймають досвід тих вчителів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;навчальні та тематичні семінари, які проводив вчитель інформатики з метою удосконалення вмінь та навичок педагогів «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо.

2. Нова українська школа: мережа 1-3 класів на 2020-2021 н.р. та кількість учнів у них (відповідно до наказу про зарахування учнів до 1 класу Негровецького НВК І-ІІІст.ім.В.Росохи):

№ з/п Назва закладу освіти Кількість 1 класів( розрізі класів А,Б,В) Кількість діте ( у розрізі класів) П І Б вчителя
1 клас 1 21 Конар О.М.
12 Стець Г.В.
2 Б 14 Кінаш К.В.
2 клас 3-А 16 Ярема І.І.
3-Б 15 Рущак Н.М

Методична робота

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів НВК, їх готовності до інноваційної діяльності, створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних та надпредметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами: Законом України про загальну середню освіту, рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти, Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти, Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН № 930 від 06.10.2010 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, наказом відділу освіти Міжгірської РДА №111 від 28. 08.209 “Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019 – 2020 н.р. ” ,наказом по школі “Про організацію методичної роботи у 2019 – 2020 н.р.” № 84 від 30.08.2019 , річним планом роботи школи методична робота була сконцентрована на виконання таких завдань :

1.Утвердження в педагогічному колективі духу новаторства, пошуку ефективних шляхів навчання та виховання учнівської молоді.

2.Проведення роз’яснювальної роботи серед учнів, батьківської громадськості щодо проведення ДПА та ЗНО.

3.Вивчення нових освітніх стандартів освіти.

4.Посилення контролю за об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів.

5. Забезпечення охоплення учнів 10- 11- их класів профільним навчанням.

6. Стимулювати діяльність педагогічних працівників шляхом атестації

7. Посилення роботи з обдарованими учнями.

8. Робота в умовах НУШ.

9. Зміцнення матеріальної бази кабінетів

10. Впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій навчання та виховання.

11. Поліпшення виховної роботи, удосконалення системи учнівського самоврядування.

12. Посилення роботи з молодими вчителями.

У 2019 – 2020 навчальному році педагогічний колектив НВК продовжив роботу над науково – методичною проблемою “Формування творчої особистості учня шляхом використання засобів креативної освіти та інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності НВК ”

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2019 - 2020 навчальний рік. Пріоритетними напрямками в роботі методичної ради було визначено:

1. Теоретична підготовка вчителів, вивчення рекомендованої літератури.

2. Розробка діагностичних анкет та показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя.

3. Впровадження моніторингу якості творчих компетентностей педагогів.

4. Використання технологій особистісно-зорієнтованого навчання

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- підсумки роботи методичної ради, МО, за 2018-2019 навчальний рік;

- обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2019-2020 навчальний рік;

- затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних);

- обговорення і затвердження планів роботи шкільних МО на 2019-2020 навчальний рік;

- затвердження плану проведення предметних тижнів в 2019-2020 навчальному році;

- обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів;

- аналіз результатів ЗНО;

- нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу;

- робота з обдарованими дітьми;

- обговорення і затвердження списків учнів для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін;

- про хід атестації педагогічних працівників НВК;

- курсова перепідготовка вчителів НВК;

- володіння вчителями НВК ІКТ;

- аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах,

- ознайомлення з новинками методичної літератури;

- підготовка до проведення методичних тижнів

Протягом року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали МО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність шкільних методичних об’єднань було сплановано на основі Річного плану роботи . Кожне з МО провело по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання ( рекомендації МОН, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2019 – 2020 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів,проведення ДПА), так і науково-методичні питання. Виявляючи творчі нахили школярів, створюючи умови для їх самореалізації, залучаючи учнів до позакласної роботи, були проведені предметні тижні (математики, географії і краєзнавства , правознавства, образотворчого мистецтва, фізичної культури, фізики, української мови, зарубіжної літератури, історії, німецької та англійської мови, хімії)

Протягом року, проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів. З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Мета і цілі оцінювання у сучасній школі», «Цифрові освітні ресурси на допомогу вчителю».

Кожен керівник методичного підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність кафедри, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації матеріалів на сайті НВК. В організації своєї роботи голови методичних об’єднань широко використовують різні форми організації методичної роботи:

- панорами методичних новинок;

- ярмарки педагогічної творчості;

- семінари-практикуми;

- науково-практичні конференції;

- консиліуми.

Протягом 2019 – 2020 н. р. в рамках засідань шкільних методоб’єднань було проведено відкриті уроки та позакласні заходи. Слід відмітити відкриті уроки: математики у 3 класі (вч.Ворон С.І.), української мови у 4 класі (вч. Конар О.М., природознавства у 1-А класі (вч.Клим Т.В.), німецької мови у 7-му (вч.Беля С.М.), фізичної культури у 6-А класі (вчитель Барановський В.В.), образотворчого мистецтва у 6-А класі (вчитель Савка О.Ю.), математики у 9-А класі (вчитель Ворон В.В.), відкриті виховні заняття у ГПД (вихователі Ярема О.Б.,Андрусь Г.М), біології у 7 – му класі (Басараб М.Ю.), історії у 6-Б класі (Попович Н.І.)

В цілому роботу МК у 2019– 2020 навчальному рокі можна оцінити задовільно. Особливо слід відмітити організовану роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів (Ворон С.І.) та естетично-оздоровчого циклу (Гавриль І.Ю.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу (Беля С.М.).

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідокМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, матеріали для роботи над проблемою НВК, тощо.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками.

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики ( з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології );

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної ради школи;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів.

Одним із напрямків методичної роботи НВК була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. З цією метою проведено спілкування на тему «Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності», практикум «Моделювання сучасного уроку. Технологічні підходи до уроку. Проектування уроку», консультацію «Психологічна атмосфера».

Адміністрація НВК надавала методичну допомогу у підготовці вчителя до занять. Вивчено стан викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У І семестрі 2019 – 2020 н. р. було вивчено стан викладання німецької мови у 1-4 класах та фізичної культури у 5-11-х класах. Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт. За підсумками перевірок підготовлено довідки, накази, які заслухано на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об`єднання вчителів – предметників , нарадах при директорові.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив НВК приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати розглядалися на педагогічній раді, на нарадах при директорові.

У НВК активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Велика увага приділяється використанню ІКТ.

Діяльність педагогічного колективу НВК спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Результатом роботи вчителів стали 10призеріврайонних предметних олімпіад.

З метою якісної підготовки до ЗНО та ДПА було проведено моніторингові контрольні роботи у 9,11-х класах.

Постійно працював психолого-педагогічний семінар. Впродовж року вчителі відвідували районні, семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях нагальних педагогічних проблем .

Особлива увага приділялася удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу єпідвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсової підготовки на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, стажування та самоосвітня робота педагогів. З метою професійного самовдосконалення педагогічних кадрів та згідно перспективного плану 29 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. У 2019 – 2020 н.р. атестувалося 17 педагогів НВК. Був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників закладу та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувались у 2020 р., провели відкриті уроки, підготували матеріали з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді.

Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи і досвіду роботи. На основі проведеної роботи було вирішено –Ворон В.В., Бобик О.В., Лебедєва О.Ю., Конар О.М., Сідей М.Ю., відповідають присвоєній раніше кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», Гаврилю І.Ю., Беля Т.Ф, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», Ворон В.В., Гаврилю І.Ю, порушити клопотання про присвоєння педагогічного звання «Старший вчитель», Белі В.В, Савка О.Ю., Стець Л.В., присвоїти педагогічну категорію «Спеціаліст першої категорії», Попович Н.І., Щокало О.М., Яремі О.Б., присвоїти педагогічну категорію «Спеціаліст другої категорії», Барановському В.В., Староста Г.І., Мандзюк В.Д., Рущак Н.М., присвоїти 11 тарифний розряд.

План заходів щодо організації методичної роботи в НВК протягом 2019 – 2020 навчального року був частково виконаний. Частина заходів не була проведена через запровадження карантину. Але разом з цим було здійснено перехід на дистанційне навчання та дистанційні форми методичної роботи. Зокрема вчителі брали активну учась у вебінарах та успішно проходили курсову перепідготовку при ЗІППО.

Отже, слід зазначити, що методична роботапротягом2019/2020 н.р. проводилася на достатньому рівні.

Організація виховної роботи в НВК.

Організація виховної роботи у 2019-2020н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи», Концепції національно - патріотичного виховання. Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану НВК.

Виховна діяльність в НВК, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада НВК, батьківський комітет, МО класних керівників) та із діяльності учнів .

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі НВК – формування та розвиток соціальної-зрілої, творчої особистості – громадянина України, патріота своєї Батьківщини.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними орієнтирами.

В основну діяльність НВК покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота НВК була спрямована на вирішення таких завдань:

-створення умов для розвитку і самореалізації інноваційної особистості;

- виявлення та подальша робота з творчо обдарованими учнями школи;

- виконання довгострокових комплексних програм позашкільної освіти;

- профілактика та попередження суїцидальної поведінки, злочинності та правопорушень серед неповнолітніх;

-втілення концепції естетичного, громадянського та військово-патріотичного виховання підростаючого покоління;

- формування в учнів поняття і компетенції здорового способу життя.

Напрями роботи з патріотичного виховання учнів:

· формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

· виховання розуміння високої цінності українського громадянства;

· формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, Прапора, Гімну України.

· збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;

· формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;

· формування соціальної активності.

4.Позашкільна освіта

 • У 2019-2020 н.р. в НВК працювали такі гуртки :
 • 1. «Тістопластика»- керівник (Савка О.Ю.)
 • 2. «Влучний стрілець»- керівник (Рущак І.М.)
 • 3. «Спортивний» (футбол хлопці) – керівник (Гавріль І.Ю.)
 • 4. «Юні географи дослідники»- керівник (Маханець О.М.)
 • 5. «Хортинг» -керівник (Барановський В.В.)
 • 6. «Цікава граматика»- керівник (Вовканець Л.Ф.)
 • 7. «Спортивний» футбол хлопці- керівник (Ярема В.В.)
 • 8.Світ паперових фантазій- керівник (Савка О.Ю.)
 • 9.Військово-патріотичний- керівник (Лугош В.В.)
 • 10.Козацько – лицарський «Джура»(1 рік навчання) –керівник(Гавріль І.Ю.)
 • 11.Козацько – лицарський «Джура»(2 рік навчання) –керівник(Гавріль І.Ю.)
 • 12Козацько – лицарський «Джура»(3 рік навчання) –керівник(Гавріль І.Ю.).

У роботі гуртків було задіяно 154 учнів НВК, що становить 51 відсотка від їх загальної кількості. Це на 5 відсотки більше ніж у 2018-2019 н.р.

Крім того на базі НВК працювали гуртки районного центру позашкільної освіти:

 • 1. «Креатив студія» керівник Кут Т.С.
 • 2. «Фолькльорно-етнографічне краєзнавство», «Театральне мистецтво» керівник Дербак Р.М.
 • 3. «Основи художнього мистецтва»,«Рукотворне мистецтво» керівник Красій Р.М.
 • 4. «Флористика та Живопис» керівник Попович Я.М.

Аналізуючи роботу гуртків слід відмітити, що заняття гуртків проводилися творчо, гуртківці активно приймали участь у проведенні всіх загальношкільних свят та позакласних заходів.

Проводилися різні цікаві виховні заходи: шаховий турнір, турнірпо футболу, Андріївські вечорниці, свято гумору , Новорічний бал, конкурс «Дари осені», «Зимовий букет», конкурс малюнка «Податки очима дітей», конкурс малюнка «Ми за здоровий спосіб життя», свято 8 Березня, концерти художної самодіяльності, конкурс стінгазет, проводились інформаційно-тематичні виставки приурочені різним знаменним датам.

Метою цих заходів є виховання учнів, розвитку в них художніх, науково-технічних, організаторських здібностей, умінь і навичок.

Учні НВК приймають активну участь у волонтерському русі – допомагають у зборі та відправці допомоги в зону ООС, вітають вчителів-пенсіонерів, одиноких. Шкільна організація «Патріот» разом з учнями та педагогами НВК зробили допомогу до Дня Святого Миколая дітям сиротам у дитячому будинку с. Вільшани Хустського району. Приймали учать в благодійній акції «Від серця – до серця», «Назустріч мрії».

Виховання – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

Виховна робота у НВК здійснюється згідно річного плану роботи НВК.

Робота за 2019 – 2020 н. р.

Вересень:

Свято 1 дзвоника.

Вибір голів учнівського самоврядування

Лінійка присвячена пам’яті В.Пойди.

Конкурс малюнки « Голуб миру»

Жовтень:

Святковий концерт до Дня вчителя

День Захисника і відкриття пам’ятника загиблим воїнам АТО

Свято «Дари осені».

Урочиста лінійка до Дня визволення с. Негровець

Листопад:

Відзначення Дня писемності та мови

Відзначення Голодомору 32- 33 р.

Тенісний турнір присвячений пам’яті В.Пойди.

Грудень:

Святий Миколай в НВК

Акція «Святий Миколай» в дитячому будинку с. Вільшани

Конкурс «Зимовий букет»

Зустріч Нового року

Лютий:

Вшанування пам’яті героїв «Небесної Сотні»

Урочиста лінійка присвячена річниці загибелі героя В. Росохи

Міжнародний День рідної мови

Березень:

Свято 8 – Березня

Відзначення Дня народження Т. Г. Шевченка

Розробка скриньки узагальнення пропозицій

Робота за 2019 рік Січень . Складено план роботи кожної комісії учнівського самоврядування на другий семестр. Відбулося засідання учнівського самоврядування, на якому голови комісій учкому представили звіти про роботу учнівського самоврядування за перший семестр.

Очікуваним результатом виховання є формування цілісної особистості. Яка має активну творчу й соціальну позицію, високоморальні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоровʼям. Прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готова до суспільного життя.

“Якими діти народжуються, це ні від кого не залежить, але щоб вони йшли шляхом правильного виховання зробились хорошими - це у нашій владі”

Проблемні питання, над якими буде працювати навчальний

заклад у наступному навчальному році.

1. Формування творчої особистості учня шляхом використання засобів креативної освіти та інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності школи.

2. Формування морально - правових переконань учнів.

3. Націонольно-патріотичне виховання особистості школярів.

Кiлькiсть переглядiв: 170

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.