РІЧНИЙ ЗВІТ

Негровецького НВК І-ІІІ ст. ім. В.Росохи

за 2017-2018 навчальний рік

Діяльність Негровецького НВК І-ІІІ ст..ім.В.Росохи у 2017 – 2018 навчальному році була спрямована на продовження впровадження нового Державного стандарту початкової освіти та загальної середньої освіти.

Перед колективом було поставлено такі завдання:

1. Забезпечення утвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку суспільства: розвитку української державності.

2. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.

3. Продовження роботи щодо забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами початкової та загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.

4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.

5. Формування національної самосвідомості учнів, їх соціального, комунікативного потенціалу та реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнів.

6. Подальше впровадження моніторингу якості освіти.

На виконання Закону України «Про основні засади державної мовної політики» навчання в НВК здійснювалось виключно державною (українською) мовою.

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у 2017-2018 навчальному році забезпечувало 56 педагогічних працівників .

З них:

-вчителів – методистів - 1 (1.8 %)

-старших вчителів - 7 (12.5 %)

-вчителів вищої категорії - 23 (41.1 %)

-вчителів І категорії - 6 (10.7 %)

-вчителів ІІ категорії - 10 (%)

-спеціалістів - 9 (17.9 %)

- базова вища - 2(3.5 %)

- молодших спеціалістів - 6 (10.7 %)

Збереження контингенту

На початок навчального року мережа мала такий вигляд:

Груп ДНЗ – 2

Дітей - 40

Класів – 17

Учнів – 281 у 1-4 их – 98 учнів;

у 5-9 их – 144 учні ;

у 10-11 их – 39 учнів.

Разом - 321

Аналіз причин руху учнів свідчить, що всі переведення зумовлені зміною місця проживання родин учнів і пов'язана з їх переїздами та вступом учнів до коледжів та училищ після 9 класу.

Педагогічним колективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.). З 17 випускників НВК ІІ ступеня (2016-2017 н.р.) в поточному навчальному році продовжили навчання 16 учні в ЗНЗ, 1 в ліцеї.

3 учнів, випускників 11 класу вступили до вищих навчальних закладів.

У НВК протягом кількох років діє система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації НВК ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, раді профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. В НВК 1 раз на місяць проводяться засідання ради профілактики.

За результатами навчального року причини пропусків занять:

через хворобу – 10,4 %

За поясненням батьків – 6,3%

У порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків уроків в цілому по НВК зменшилася. Але існують і певні проблеми: велика кількість пропусків причин у старшій та основній школі, зокрема у 5-Б, 7-Б, 10-му та 11-х класах.

В 2018-2019 навчальному році мережа очікується в такому вигляді:

1-4 класи : кількість класів – 6; кількість учнів – 105.

5-9 класи : кількість класів – 9 ; кількість учнів – 136.

10 – 11 класи : кількість класів – 2; кількість учнів – 48.

Всього : 1-11 класи – 17; учнів – 289 .

ДНЗ : груп – 2; дітей – 40.

Виконання програми з охоплення дітей дошкільною освітою.

Показник охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку станом на червень 2018 року – 32 дітей (100%).

Кількість дітей, які підуть з 1 вересня 2018 року в перший клас – 31.

2017-2018 навчальному році в ДНЗ було залучено 40 дітей в двох групах .

Це стало можливим після прийняття рішення про реорганізацію Негровецької ЗОШ І-ІІІ ступенів в Негровецький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

Навчально-матеріальна база.

З метою належної підготовки до нового 2017-2018 навчального року проводиться :

- поточний ремонт всіх класних приміщень та кабінетів (побілка стін та фарбування підлог та дверей;

- поточний ремонт коридорів всіх корпусів школи (побілка стін, фарбування підлог та панелей);

- поточний ремонт їдальні (побілка та фарбування);

- поточний ремонт вхідних сходів (викладання плитки).

- поточний ремонт кочегарки (очистка печі та побілка стін).

Навчально-матеріальна база знаходиться в задовільному стані та готова до прийому дітей у новому 2018-2019 навчальному році.

Проблемою НВК є нестача навчальних приміщень . Тому в 2011 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію на продовження будівництва школи, яка пройшла державну експертизу. В 2013 році було проведено тендерні процедури на ІІ чергу будівництва школи . В 2014 року розпочато будівництво школи на що з обласного бюджету виділено 500 тис.грн. Будівництво планувалось продовжувати в 2016 та 2017 роках з державного бюджету. На жаль у зв’язку з нестачею коштів будівництво відтерміновується.

В наявних навчальних приміщеннях функціонує 5 навчальних кабінетів, які відповідають положенню про навчальні кабінети, а саме кабінети фізики, хімії, біології, математики та інформатики.

Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з особливими освітніми потребами

Не можна вимагати від дитини неможливого – до певного рівня і певного кола знань різні діти йдуть по різному.

В.Сухомлинський

В Негровецькому НВК І-ІІІ ст. ім. В. Росохи протягом 2017-2018 н. р. навчалося п´ять учнів з особливими освітніми потребами, а саме: Субота

Василь (ЗПР) та Конар Іван (РВД) навчались в 3-Б класі, асистент вчителя- Беля В. В.; Бобик Іван учень 4-Б класу, має РВД, асистент вчителя –Несин О. І.; Гречин Ангеліна навчається в 5– А класі, має ЗПР, асистент вчителя Ярема В.В., Ворон Василь та Іванішак Марія, які мають РВД, навчалися в 7- Б класі, асистент вчителя – Староста Г.І.

На початку навчального року на основі витягу з протоколу засідання ПМПК для кожного з цих учнів було спеціально розроблено індивідуальний навчальний план та індивідуальна програма розвитку ( ІПР),а також індивідуальний розклад уроків, із яким ознайомлено та узгоджено з батьками. Кожен вчитель- предметник, який працює з цими учнями,складали календарне планування згідно типових навчальних програм для учнів із ЗПР та РВД.

Аналіз спостереження за прогресом у розвитку дітей з особливими потребами, їхнім спілкуванням зі здоровими дітьми, психологічних тестів свідчить, що всі діти з особливими потребами досягли у розвитку позитивних змін у різних сферах: діти стали прихильніше ставитися до оточуючих, зріс інтерес до навчальної діяльності в Іванішак Марії та Ворона Василя розвинулося мовлення, в Суботи Василя зросла пізнавальна активність. Діти стали частіше спілкуватися з ровесниками, ініціювати акти спілкування та активно відповідати на пропозиції, набули якостей цікавих і привабливих для спілкування партнерів.

Кожна дитина за період перебування в інклюзивному класі, досягла власного прогресу, залежно від особливостей її психічного розвитку. Для деяких дітей – це високі об’єктивніпоказники вмінь та навичок, для інших – менш значні досягнення, однак достатнєпросування вперед. Вчитель також відіграє велику, а інколи і вирішальну роль у розв'язанні труднощів у навчанні в школі з інклюзивним навчанням, які нерідко виникають у дітей з особливими освітніми потребами. Тому, розуміння вчителем закономірностей розвитку і особливостей поведінки в діяльності цих дітей необхідно для того, щоб розробити правильний підхід і знайти ефективні прийоми, шляхи і методи навчання та корекції їх недоліку.

Спеціаліст, який працює з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку насамперед повинен пам’ятати:

ü У кожній дитині закладені можливості і здібності, які необхідно розкрити, підтримувати і розвивати.

ü Кожна дитина є унікальною особистістю.

ü Порушення інтелектуального розвитку - це порушення у сфері розуміння. Несприятливе оточення перетворює це на недолік, значить, це проблема оточення, а не хворого.

ü Дитина з порушенням інтелекту зростає і дорослішає, її життєвий цикл такий самий, як у інших людей.

ü Дитина з порушенням інтелектуального розвитку має можливість прожити хороше і різноманітне життя. Давайте надамо їй цю можливість!

Важливим є сприймання НВК учнями з особливими освітніми потребами не тільки як джерела знань, а й як місця, де їм цікаво, де вони комфортно почуваються та можуть проявити свої здібності, відчути власну успішність і отримати необхідну підтримку. Наше завдання – зробити так, щоб кожен учень щодня йшов до школи не тільки тому, що «ПОВИНЕН», а й тому, що «ХОЧЕ» і «МОЖЕ» добре вчитися.

Робота з обдарованими учнями

Важливим напрямком у діяльності НВК була робота з обдарованими дітьми. Вчителі працювали над підвищенням ролі вчителя в роботі з обдарованими дітьми. З метою створення умов для підтримки обдарованих дітей, розвитку їх інтелектуального і творчого потенціалу, учні НВК залучалися до участі в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах.

Учні брали участь у шкільних та районних олімпіадах з базових дисциплін. За результатами районного туру команда НВК посіла 7 місце серед шкіл І-ІІІ ступеня.В районних етапах олімпіад з базових навчальних дисциплін у 2017/2018 н.р. брали участь 43 учні школи 6-11 класів, з них 10 учнів посіли призові місця , що складає 27.9 %: ІІ місце – 2 учні (9.3%), ІІІ місця – 8 учнів (18.6 %).

Учніш коли брали участь у різних творчих конкурсах :

- Учениця 3-Акласу Савка Світлана та учениця 7-Б класу стали призерами (ІІ місце), а Рошинець Домініка (4-А клас ),Попович Юлія (9-А клас), Маханець Наталія (10-й клас) лауреатами ІІ ( районного) етапу XVIII Міжнародного конкурсу з української мови та літератури ім.П.Яцика.;

- Учениця 11 класу Яцьків Руслана стала призером (ІІІ місце) І районного туру Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

- Учениця 6 класу Стець Тетяна стала переможцем районного етапу конкурсу конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами»,у номінації «Кращий твір з образотворчого мистецтва»

Учні школи брали участь у різноманітних спортивних конкурсах. В даній сфері досягнуті наступні результати:

- У змагання з футболу на кубок ветерана Другої світової війни Михайла Аржевітіна –І І місце юнаки і ІІІ місце дівчата.

- У районній спартакіаді з футболу серед дівчат ІІ місце.

- В обласних залікових змаганнях з туризму учні НВК здобули І місце –у командній смузі перешкод(вікова група 2004-2005 рік перший клас дистанції.

- Рій «Патріот» Негровецького НВК І-ІІІ ст..ім.В.Росохи здобув перше загальнокомандне місце районному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») та І місце в другому обласному етапі.

Вихованці НВК виборювали призові місця в рамках районної спартакіади школярів з легкої атлетики :

- Супик Іван–І місце біг 800 м;

- Попович Валерія -І місце біг 800 м;

- Басараб Микола - І місце біг 400 м;

- Коворданій Аліна - ІІ місце біг 800 м;

Цього навчального року певна увага приділялася організації роботи щодо підготовки учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Так на районний етап конкурсу було подано 2 роботи. Призерами конкурсу – захисту дослідницьких робіт стали :

Відділення мовознавства

Секція зарубіжна література

Попович Юлія Юріївна (ІІ місце), учениця 9-А класу(Науковий керівник: Лебедєва О. Ю.)

Відділення наук про Землю

Секція географія та ландшафтознавство

Самборин Іван Іванович(ІІ місце) , учнень 9-Б класу (Науковий керівник: Буркало Т. Д.)

Навчальний рік Кількість переможців
Надано робіт на І етап Призери І етап (район) ІІ етап (область)
2013-2014 3 - -
2014-2015 4 1
2015-2016 3 2 1
2016-2017 4 4
2017-2018 2 2

Отже, можна зробити висновок, що підготовка учнів до олімпіад та творчих конкурсів залишається на середньомурівні.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

У 2017 – 2018 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою моніторингу якості підготовки до ЗНО.У листоді-грудні та 2017 - 2018 навчального року було проведено моніторинг навчльних досягнень учнів 9,11 класів з української мови,історії України , математики ,біології, хімії.

За підсумками 2017 – 2018 навчального року 252 учні 2 -11 класів НВК оцінені таким чином:

- 282 учнів 1 -11 класів атестовані;

- 226 учнів переведені до наступних класів;

- 32 учні випущено з 9-го класу;

- 24 учні випущено з 11-го класу;

- 43 учні нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

- 4 учні отримали свідоцтво з відзнакою.

За підсумками навчального року з 259 учнів 2 – 11 класів НВК закінчили навчальний рік з такими результатами:

• На високому рівні вчиться - 47 учнів, що складає 18.1 % від загальної кількості;

• На достатньому рівні - 59 учнів, що складає 22.8 % від загальної кількості.

• На середньому рівні - 149 учнів, що складає 57.5 % від загальної кількості.

• На початковому рівні - 4 учні, що складає 1.5 % від загальної кількості.

• 23 учні 1-го класу оцінено вербально;

• якість знань становить 40.9 %;

Всі учні 1 – 8, 10 класів переведені до наступного класу.

Підсумки державної підсумкової атестації учнів 4-х класів

Навчальний предмет Загаль-на кількість учнів 4-х класів Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
Початко-вий Середній Достатній Високий
1 Матемаика 25 23 1 4.3 6 26.1 8 34.8 8 34.8
3 Українська мова 25 23 0 0 7 30.4 6 26.1 10 43.5

Результати ДПА 9 клас

Навчальний предмет Загальна кількість учнів 9-х класів Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)
Початко-вий Середній Достатній Високий
1 Українська мова (диктант) 32 29 0 0 7 24.1 14 48.3 8 27.6
2 Математика 32 31 0 0 8 25.8 14 45.2 6 19.4
3 Інформатика 32 32 0 0 5 15.6 17 53.1 10 31.3

Впровадження ІКТ у навчально-виховному процесі

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. У 2016-2017 навчальному році в школі використовується 16 сучасних комп’ютерів.

Із них використовується:

- 1 - директором школи для управлінської діяльності;

- 11 - у кабінеті інформатики

- 4 у навчальних кабінетах

Інформаційно – комунікаційні технології використовуються як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, завгоспа, медичної сестри.

Використання ІКТ в управлінській діяльності

1. Робота в освітній мережі ;

2. Розрахунок стажу роботи працівників;

4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;

5. Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)

6. Участь у форумах, чатах, конференціях;

7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;

8. Створення портфоліо педагогічних працівників;

9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Використання ІКТ у методичній роботі

1. Оформлення ділової документації;

2.Проведення контрольно — аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);

2. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

3.Оформлення атестаційних матеріалів;

4. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;

5. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, тощо);

6. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;

7. Оформлення стендів, інформаційних куточків;

8. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів,матеріалів для участі в різноманітних конкурсах.

9. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Використання ІКТ у психологічній роботі

1. Оформлення ділової документації;

2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків;

3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних діагностичних методик .

4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик;

5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм;

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм;

7. Розробка презентацій для виступу на семінарах,конференціях, батьківських зборах;

8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор тощо.

Використання ІКТ у роботі вчителів

Більшість вчителів НВК мають вдома комп’ютер, які використовують для підготовки до занять

Всі вчителі школи володіють навичками роботи з комп’ютером. При проведенні уроків педагоги використовують ППЗ (педагогічні програмні засоби) та мультимедійні презентації , готові тестові програми, у тому числі й з тести ДПА,ЗНО які є в електронних виданнях, а також тести, знайдені в Інтернеті.Важливе місце у роботі вчителів посідає використання й інші комп’ютерних програм:навчально-інформуючих(енциклопедії, електронні підручники, кінофільми);контролюючо-тестові програми, зокрема «MyTest»;графічний редактор Paint,програма презентацій PowerPoint,Exel.Вчителі НВК використовували ІКТ під час проведення відкритих уроків,виховних годин,семінарів.

З метою підвищення комп’ютерної грамотності використовуються різні форми роботи з педагогами.Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.

Проводилися методичні тижні,тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;майстер – класи, на яких вчителі вчилися методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;педагогічні майстерні та наставництво, робота в парах, де педагоги спілкувалися та переймають досвід тих вчителів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;навчальні та тематичні семінари, які проводив вчитель інформатики з метою удосконалення вмінь та навичок педагогів «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо.

Виховна робота в НВК

Організація виховної роботи у 2017-2018н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в НВК, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет, МО класних керівників) та із діяльності учнів .

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі НВК– формування та розвиток соціальної-зрілої,творчої особистості – громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася за основними орієнтирами.

В основну діяльність НВК покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота НВК була спрямована на вирішення таких завдань:

- створення умов для розвитку і самореалізації інноваційної особистості;

- виявлення та подальша робота з творчо обдарованими учнями НВК;

- виконання довгострокових комплексних програм позашкільної освіти;

- профілактика та попередження суїцидальної поведінки, злочинності та правопорушень серед неповнолітніх;

- втілення концепції естетичного, громадянського та військово-патріотичного виховання підростаючого покоління;

- формування в учнів поняття і компетенції здорового способу життя.

2. Нова українська школа: мережа 1-х класів на 2018-2019 н.р. та кількість учнів у них (відповідно до наказу про зарахування учнів до 1 класу Негровецького НВК І-ІІІст.ім.В.Росохи) за формою:

№ з/п Назва закладу освіти Кількість 1 класів( розрізі класів А,Б,В) Кількість діте ( у розрізі класів) П І Б вчителя
Негровецький НВК І-ІІІст. ім.В.Росохи 2 31
1-А 16 Рущак Н.М
1-Б 15 Ярема І.І.

3. Навчально – виховна робота в НВК . Успіхи та досягнення. Протягом навчального року в нашому НВК згідно річного плану проходили такі свята і події:

17 вересня День пам’яті Василя Пойди

Святковий концерт до Дня вчителя

Свято «Дари осені»

Свято «Осінній бал моделей»

14 – жовтня День Захисника України

Виховні години «Мій край моя історія жива»

Покладання квітів до пам’ятника Слави на честь визволення села Негровець від німецько –фашистських загарбників.

День писемності та мови

«Засвіти свічу пам’яті » жертвам Голодомору

Експедиція «Моя батьківщина Україна»

Конкурс стінгазет до всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом

Акція «Святий Миколай в дитячому будинку с. Вільшана»

Святий Миколай в НВК

Зустріч Нового року

День Соборності України

День пам’яті Героїв Крут

20 лютого Небесна Сотня

22 лютого День пам’яті Василя Росохи

Свято 8 - березня

26 червня День Чорнобильської аварії

9 травня День пам’яті та примирення

25 травня свято «Останнього дзвоника»

12.Проблемні питання, над якими буде працювати навчальний

заклад у наступному навчальному році.

1. Формування творчої особистості учня шляхом використання засобів креативної освіти та інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності школи.

2. Формування морально - правових переконань учнів.

3. Націонольно-патріотичне виховання особистості школярів.

Кiлькiсть переглядiв: 337

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.